05-02-2013    
 

   Backup tips voor je homepage

backups maken en houden van je website

Het beste is om regelmatig backups van je gehele website te maken en te houden.
Met dit laatste hou je tevens de ontwikkeling van je site bij.

Hieronder volgen twee mogelijkheden, lees ze allebei door.
Beide omschreven manieren kunnen wel wat verduidelijking gebruiken.

Mocht je een oudere backup van je homepagina willen, zie dan of uw website is opgenomen in google.
Geef als zoekterm de volledige url in, ga met je muis naar de rechterkant en kies dan "in cache".
Probeer ook eens: www.archive.org, daar zijn soms oudere versies van een website te vinden.


Heb je ideeen voor verbetering email dan naar onze helpdesk..


methode A           methode B


  methode A

- Maak op je pc een nieuwe map met als naam bv "archief-homepages-mijnaccount".
- Maak elke maand of na een bijzondere update-dag een kopie. Deze zal voor de DeDS-gebruiker maximaal telkens 35MB bedragen.
- Daarin komen je volgende mappen te staan:
    - mijnaccount-20110401         (backup gemaakt op 1 april 2012)
    - mijnaccount-20110501         (backup gemaakt op 1 januari 2013)
    - mijnaccount-20130205         (backup gemaakt op 5 februari 2013)
    - mijnaccount-bezig
    - tijdelijk

mijnaccount-bezig
De map "mijnaccount-bezig" bevat de volledige website waarmee je aan het werken bent en die ook precies zo op de DeDS-server staat.
Bestanden en images veranderen en bijplaatsen (updaten) doe je hier. Heb je de bestanden gewijzigd enof aangevuld, dan bekijk je ze eerst op je (eigen) pc om te controleren of alles naar behoren werkt.
Daarna zet je de aangepaste en nieuwe bestanden plus eventuele images over naar de DeDS-server mbv een ftp-programma.
Nog even kontroleren of de updates ook op de DeDS-server goed overkomen: een foto met de naam in hoofdletters die op je html-pagina in kleine letters aangegeven staat, wordt wel lokaal op je eigen pc getoond, maar niet op de DeDS-server. Dit omdat de DeDS-server onder Unix draait, wat onderscheid maakt in hoofd- en kleine letters, in tegenstelling tot windows.

kopie maken
Om een kopie te maken van je hele homepage (met alle pagina's, mappen en foto's) doe je het volgende:
- maak van de gehele "bezig"-map een kopie (Control + slepen naar map "tijdelijk"),
- hernoem deze kopie naar "mijnaccount-datumvankopie" (bv willem-20130205) en sleep deze naar de map "mijnaccount-homepages".
De "datumvankopie" is de "jaar+maand+dag" van wanneer je de kopie maakt, bv updated op 29 februari 2011 geeft als naam "mijnaccount-20110229"

gebruikersruimte
Wil je weten hoeveel ruimte je website op de DeDS-server in beslag neemt klik dan met de rechtermuis op de map "mijnaccount bezig" op je eigen pc en kies dan "eigenschappen". Hiermee zie je de hoeveelheid ruimte van je huidige website op je eigen pc, wat dezelfde is als die op de DeDS-server.
Je kunt ook met een ftp programma zoals Filezilla zien hoeveel ruimte je nog over hebt op de DeDS server


  methode B

Backups maken van je website

Het beste is om regelmatig backups van je gehele website te maken.

Bewaar deze iedere keer in een vaste directory (map) EV (=effe vasthouden).
Maak voor iedere backup in deze 'hoofddirectory" EV een nieuwe sub-directorie aan met een volgnummer in de naam van deze sub-directory, b.v. budeds1, budeds2 enz.
dus zo: (plaatje van maken)
EV
      budeds1
      budeds2
      budeds3
Later kun je dan eens terugkijken naar de ontwikkelingen die je website en dus jij hebben gekend.

De werkmap

In een andere 'hoofd-directorie' ben je aan het werk. Deze noemen we voor het gemak MAW (=me at work).

MAW heeft drie sub-directories, te weten
lb (lekker bezig), waarin gewerkt wordt met het onwikkelen van de verbeterde homepage;
bulb, de backup van 'lekker bezig' (ieder half uur tijdens het werken backuppen voorkomt vele frustraties);
tbudeds (tijdelijk backup deds) als kopie van de definitieve backup en het uitganspunt van nieuwe website avonturen..
als volgt (plaatje van maken):
MAW
      lb
      bulb
      tbudeds

De werkwijze.

Na alle links te hebben gecontroleerd ga je een laatste backup maken van lekker bezig en dat doe je in bulb. Vervolgens kijk je nog even op de deds faq hoe je moet uploaden en dan ftp je het hele spul naar je website.

Dan ga je met verschillende browsers kijken of het allemaal wel naar je zin is, of de links goed werken en of de kleuren op alle browsers het wel goed doen.

Dan komt er een mooi moment, want je bent helemaal tevreden. Deze site back je dan onmiddellijk twee maal up: eerst onder MAW in pbudeds en dan in EV met een budeds en een nieuw volgnummer. Aan deze laatste kom je nooit meer aan, je mag hem hoogstens een keer kopieren als er totale rampen zijn gebeurd, maar in of met een bu in EV wordt nooit en te nimmer gewerkt door slimme mensen. En dat ben je anders had je dit nooit zover gelezen.

Een allereerste begin.

Omdat je toch alles met meerdere browsers moet bekijken of het allemaal goed werkt, is een goed begin Mozilla te downloaden en te installeren. Open nu Mozilla en ga hiermee naar je homepage en bewaar deze bladzijde. Dat kan in 'lekker bezig' die je samen met de 'hoofd-directory' MAW net voor het downloaden van Mozilla hebt aangemaakt en om helemaal goed te beginnen ook nog een keer onder de nieuwe 'hoofddirectory' EV (ook net aangenmaakt) in de subdirectory met de naam budeds1

Waarom saven met Mozilla? Gewoon omdat die het zo netjes doet. Die mozilla bewaart index.html keurig als index.html en maakt meteen een mapje aan met een naam van jouw keuze en stopt daar automatisch alle plaatjes en andere zaken voor jou in die je zelf aan je pagina hebt toegevoegd. Iedere browser doet dat saven weer anders, probeer ze allemaal maar eens uit, doch doe dit saven wel keurig in allemaal aparte mapjes anders wordt het een onontwarbaar zootje.

Streng zijn

Dit hernieuwde begin is het ideale moment om verstandig te worden. Gebruik bij websites en homepages geen hoofdletters in de namen van de bestanden, nooit! (ook niet per ongeluk een keer).

Neem altijd dezelfde extensies, niet de ene keer htm en de andere keer html een keer beslissen wat je gebruikt en daar tot na je dood mee door gaan.

Een goede site is snel, heel snel, en dat betekent waar het even kan besparen op bites. Een foto terugbrengen tot ongeveer 50 kb maximaal, alle codes die je schrijft in html zuiver schrijven en ook minimaliseren, maar ook css goed structureren en kort houden. Je moet echter niet bezuinigen op je artistieke bedoeling, die moet je er altijd helemaal instoppen.

Met snelle sites maak je veel vrienden. Verder gebruikt niet iedereen Internet-Explorer van Microsoft. Alleen de sites die helemaal goed gemaakt zijn, draaien lekker op alle gangbare browsers. Netscape, Mozilla en Opera zijn de andere hele bekende browsers onder de liefhebbers, maar er zijn meer goede browsers, soms alleen voor unix en unix-alike zoals Konqueror.

Dus 'validate' altijd je htmlcode dan werkt je html-site na goedkeuring altijd overal voor iedereen, bv bij W3C want hier begint het betere internet werk.


Dat is 't
terug naar de klussende doener